Suy Niệm Lời Chúa

16/4 HỒN AN XÁC MẠNH

THỨ HAI TUẦN 3 PS

Ga 6,22-29

HỒN AN XÁC MẠNH

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại…

15/4 NGỠ NGÀNG TRƯỚC ĐẤNG PHỤC SINH

CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – B

Lc 24,35-48

NGỠ NGÀNG TRƯỚC ĐẤNG PHỤC SINH

Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng. (Lc 24,41)

Suy niệm:Để cứu độ con…

14/4 ĐỪNG SỢ!

THỨ BẢY TUẦN 2 PS

Ga 6,16-21

ĐỪNG SỢ!

Nhưng Người bảo các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ…

13/4 CHÚA TÍNH CHO

THỨ SÁU TUẦN 2 PS

Ga 6,1-15

CHÚA TÍNH CHO

Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy.…

12/4 NÓI CHUYỆN TRÊN TRỜI

THỨ NĂM TUẦN 2 PS

Ga 3,31-36

NÓI CHUYỆN TRÊN TRỜI

“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện…

11/4 ĐỨC GIÊ-SU, ĐẤNG CỨU ĐỘ

THỨ TƯ TUẦN 2 PS

Ga 3,16-21

ĐỨC GIÊ-SU, ĐẤNG CỨU ĐỘ

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng…

10/4 ƠN TÁI SINH

THỨ BA TUẦN 2 PS

Ga 3,7b-12

ƠN TÁI SINH

“Các ông cần phải được sinh lại bởi ơn trên.” (Ga 3,7b)

Suy niệm:Trước khi trở thành con bướm, con sâu phải chui vào…

09/4 XIN VÂNG NHƯ MẸ

THỨ HAI TUẦN 2 PS

LỄ TRUYỀN TIN

Lc 1,26-38

XIN VÂNG NHƯ MẸ

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà,…

08/4 DẤU VẾT RIÊNG CỦA MÔN ĐỆ

CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – B

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Ga 20,19-31

DẤU VẾT RIÊNG CỦA MÔN ĐỆ

“Bình an cho anh em… Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh…

07/4 NHƯNG HỌ KHÔNG TIN

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS

Mc 16,9-15

NHƯNG HỌ KHÔNG TIN

Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. (Mc 16,11)

Suy niệm:Dù Thánh Kinh đã…

Khách truy cập

Hôm nay: 7300

Hôm qua: 5837

Số Lượt Truy Cập: 19180780

Currently are 124 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions