Tin Cộng Đoàn

Phong trào Liên Đới Nghể Nghiệp giáo xứ Việt Nam Paris mừng sinh nhật thứ 15

« Hân hoan chào mừng Liên Đới Nghề Nghiệp (LĐNN) đã 15 tuổi tròn (2000-2015). Tuổi 15 là tuổi đầy nhựa sống, tuổi đứng trước một tương lai tươi sáng, tuổi ấp ủ nhiều dự án, vừa hữu hiệu, vừa cụ thể và sát với Tin Mừng ». Đó là lời mở đầu trong « Lá thư Mục Vụ tháng 05 năm 2016 » của Đức Ông Giám Đốc Giáo Xứ và Tuyên Úy Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp. Và đó cũng là lời mở đầu thánh lễ hôm nay, thánh lễ mừng 15 năm sinh nhật của Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp mà Đức Ông chủ tế và đồng tế với cha Đinh Đồng Thượng Sách và bốn phó tế vĩnh viễn, là các thầy Phạm Bá Nha, Tạ Đình Chung, Nguyễn Sơn và Cao Trọng Nghĩa.

Lời chào mừng này đã được rõ nghĩa hơn qua bài chia sẻ Tin Mừng khi Đức Ông nói đến những nét chính yếu chung của « Linh Đạo Liên Đới Nghề Nghiệp ». Bất kể thuộc nhóm nào, Thân Hữu Taxi, Liên đới Chuyên Gia, Liên Đới Xây Dựng, Liên Đới Doanh Thương hay Liên Đới Dịch vụ, tất cả năm ngành đều cùng có một « Linh Đạo Liên Đới Nghề Nghiệp » chung :

Chung một nguồn gốc là Tình Yêu liên đới giữa Ba Ngôi Thiên Chúa « Thiên Chúa là tình yêu » (1Ga 4,8).

Chung một cảm nghiệm rằng « Chúa Giêsu đã liên đới với con người cách thực tế và chặt chẽ. Ngài liên đới với mọi nỗi yếu hèn của chúng ta, trừ sự tội, Ngài chịu mọi thử thách như chúng ta và còn hơn chúng ta..(Dt 4, 14-16).

Chung một cuộc sống liên đới với nhau như những thành phần trong nhiệm thể mà đầu là Chúa Giêsu và chi thể là mỗi người chúng ta (1Cr 12,12-14).

Chung một tình liên đới huynh dệ, không phân biệt nghề sống hay việc làm : Vì trong liên đới nghề nghiệp không có sự phân biệt. Người gieo giống, kẻ trồng cây, hay người vun bón... đều liên đới công việc với nhau (1Cr 3, 6).

Chung một mục tiêu 'Bác Ái -Truyền Giáo', theo như lời dạy của Chúa Giêsu : 'Anh em phải sống làm sao để người ta nhìn thấy việc anh em làm mà nhận ra Cha anh em ở trên trời' (Mt 5,16).

Chung cùng một cách hành xử, theo « Những nét to đậm về gương lao động của thánh cả Giuse » : âm thầm, làm việc, sáng tạo, tin vào Chúa, tin vào nhau, tình nghĩa, liên đới, gây tình bạn. Cởi mở trao đổi, học hỏi và trao truyền kinh nghiệm nghề nghệp, mở rộng giới tuyến. Cùng nhau thi công thực hiện những chương trình bác ái, văn hóa hay xã hội cụ thể. Cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống thường ngày và trong môi trường lao động, tức là làm việc tông đồ trong công việc và môi trường sống hằng ngày của minh.

Lời chào mừng này đã diễn tả những tâm tư liên đới mà 5 Nhóm Liên Đới đã ấp ủ, qua lời nguyện giáo dân của họ :

Ngày 01.05.2000, hoa huệ chuông muguet năm cánh nở hoa giữa Cộng Đoàn Giáo Xứ, là năm Ngành Liên Đới Nghề Nghiệp. Ngày hội LĐNN 2016 năm nay, giữa Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, thể hiện trọn vẹn ý nghĩa Tin Mừng. « Liên đới và Bác ái » là hai nét chân dung độc đáo của các môn đệ Đức Kitô. Chúng con nguyện xin Chúa Kitô, nhờ lời cầu bầu của Thánh cả Giuse là bổn mạng của Phong Trào LĐNN, ban cho hoa Liên Đới của Phong trào LĐNN tỏa thêm nhiều hương thơm hơn, hầu làm sáng danh Chúa hơn.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở các tín hữu rằng sự liên đới cần phải được phát triển trong các sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ. Năm ngành LĐNN, được thành lập tại Giáo Xứ từ năm 2000, đã đóng góp xây dựng và phát triển tình liên đới trong giáo xứ giữa các chủ chăn và giáo dân, giữa các giáo dân với nhau và giữa các giáo dân với lương dân. Chúng con nguyện xin Chúa Kitô, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, ban thêm nhiều ơn lành cho các vị chủ chăn, các vị trách nhiệm điều hành các hội đoàn, và toàn thể giáo dân giáo xứ chúng con được biết yêu thương và liên đới với nhau hơn, hầu làm sáng danh Chúa hơn trong mọi môi trường, nhất là môi trường nghề nghiệp.

Xã hội Việt Nam ngày xưa của chúng con có tứ dân là : sĩ, nông, công, thương. Ngày nay trong Giáo xứ Paris có năm ngành liên đới nghề nghiệp, đều đã cùng nhau học hỏi và thực hành học thuyết xã hội của Hội Thánh. Nhưng ở quê nhà Việt Nam của chúng con, nhiều người lao động còn gặp những khó khăn, bóc lột, bất công, lầm than, cơ cực. Chúng con nguyện xin Chúa Kitô, nhờ lời cầu bầu của Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô, người khi sinh tiền đã ban nhiều thông điệp lao động, soi sáng cho các giới lãnh đạo của quê hương Việt Nam chúng con được biết thông hiểu hơn mà thương xót hơn người lao động, hầu cải tiến nhân quyền và điều kiện làm việc, để người lao động được làm việc trong những điều kiện công bình và tình người hơn.

Mỗi năm trong Giáo Xứ Việt Nam chúng con lại có thêm nhiều bạn trẻ đi vào làm việc trong các ngành nghề khác nhau. Họ cần được hướng dẫn và soi sáng thêm về tình liên đới, và về các kỹ thuật thực hiện nghề nghiệp. Chúng con nguyện xin Chúa Kitô, nhờ lời cầu bầu của Thánh Phêrô Quý, là thánh tử đạo thanh niên trẻ nhất Việt Nam, ban nhiều ơn lành cho các thành phần lao động trẻ này, để họ biết sốt sắng mà tự nguyện tham gia vào các sinh hoạt LĐNN và mục vụ khác của Giáo Xứ.

Thánh cả Giuse là gương sáng lao động về liên đới nghề nghiệp của một gia trưởng trong gia đình thánh gia. Chúng con nguyện xin Chúa Kitô, nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam, ban nhiều ơn lành cho các thành phần nghề nghiệp và gia trưởng trong cộng đoàn giáo xứ, để họ biết tích cực phát triển tinh thần và linh đạo LĐNN hơn trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót 2016 này. Xin cho họ được biết noi gương Thánh Gia Nazareth mà gây hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình và cho các đồng nghiệp lao động của mình ; và được biết dần dà nhận rõ ra rằng giá trị lao động phải được hiệp thông trong giá trị cứu chuộc.

Lời chào mừng cũng đã gợi ra một số kết quả mà Liên Ngành LĐNN và mỗi ngành trong năm ngành đã chung nhau thực hiện được trong 15 năm qua.

Từ ngày thành lập 01.05.2000, Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp vẫn gồm 5 Ngành : Thân Hữu Taxi, Liên Đới Chuyên Gia, Liên Đới Xây Dựng, Liên Đới Doanh Thượng và Liên Đới Dịch Vụ. Nhưng sinh hoạt có dần dà phong phú hơn. Thành quả sinh hoạt của mỗi ngành trong 15 năm qua, 2000-2015, đã được phổ biến trên mạng http://giaoxuvnparis.com/. Sau đây, chỉ xin nêu ra vài kết quả Liên Ngành LĐNN.

Trong ba năm đầu, 2000-2003, sinh hoạt Liên Ngành mỗi năm gồm ba việc chính : 1- Tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Quan Thầy Giuse Thợ, là gương mẫu các người lao động ; 2- Tham dự Đại Hội 01.05 hằng năm, để thẩm lượng những việc đã làm và đưa ra chương trình hành động cho năm tới ; 3- Học hỏi về một đề tài đức tin, đức cậy, đức mến, hay về một khía cạnh cụ thể nghề nghiệp của người lao động.

Từ năm 2003, thêm công việc thứ 4- Tổ chức « Tiệc Truyền Giáo », gây quĩ gửi về giúp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có thêm phương tiện làm việc Truyền Giáo.

Và từ năm 2012, thêm việc thứ 5- Tổ chức « Bữa Cơm Huynh Đệ » vào ngày đại hội, gây quĩ giùp tu bổ cơ sở giáo xứ. Cũng từ năm 2012 này, sinh hoạt Liên Đới Nghề Nghiệp đã đổi một chút, không dành riêng cho LĐNN, nhưng mở rộng ra như một sinh hoạt chung cho cả giáo xứ. Các anh em các ngành LĐNN vẫn lãnh trách nhiệm tổ chức, nhưng được sự tham gia tích cực của nhiều Hội Đoàn, ban nhóm khác, như Đạo Binh Đức Mẹ, Hội các Bà Mẹ Công Giáo, Cursillo, Ban Bữa Cơm Chúa Nhật, Ban Du Ca,... Mỗi lần đều có khoảng trên dưới 300 người tham dự.

Tổng cộng theo sổ sách ghi lại, Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp đã góp vào Quỹ Truyền Giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 41.096,00 € và vào quỹ Cơ Sở Giáo Xứ 44 140,00 €. Tạ Ơn Hồng Ân Chúa. Và cám ơn sự tham dự và khuyến khích của mọi thành phần trong giáo xứ.

Ý thức Hồng Ân Chúa đã ban, các thành viên Phong Trào LĐNN càng thấy bổn phận phải, cùng với mọi thành phần trong giáo xứ, làm phát triển hồng ân đã lãnh nhận, để chuẩn bị sinh nhật thứ 70 của Giáo Xứ Việt Nam Paris vào năm tới, 1947-2017.

Paris, ngày 01 tháng 05 năm 2016

Trần Văn Cảnh

Khách truy cập

Hôm nay: 4035

Hôm qua: 5031

Số Lượt Truy Cập: 19352421

Currently are 115 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions