Thăm Lâu Đài Hoàng Gia De Jorge nước Bồ Đào nha.

Thăm Lâu Đài Hoàng Gia De Jorge nước Bồ Đào nha.

Sau khi viếng thăm nhà thờ chính tòa và đền thánh Antôn, chúng tôi xem bàn đồ thì thấy Lâu đài Castelo de Sao Jorge (Saint Georges) cách đó có khoảng 700m nên quyết định…

Chúng Tôi Ăn Chay Sao Ngài Không Thấy

Is 58, 1-9
Thứ sáu sau thứ tư lễ tro

Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau
Nằm trên vải thô con kêu cầu lên Chúa
Chúa lại thích mở xích xiềng trói bủa
Trả tự do cho người…