Trang Thơ Dân Chúa

Xướng - Họa Tình Thơ Tháng Mười..

 
 


Đẹp lắm tràng hoa độ tháng mười
Vỡ òa sắc thắm nụ hồng tươi
Ai ươm trong giá chiều đông ấy
Ước nguyện về đây gặt tiếng cười ?

Đẹp lắm tình ơi, mỗi tháng mười
Tâm hồn như trẻ thời xinh tươi
Chúm cha chúm chím điều ý nhị
Gửi đến người thương những nụ cười...

Đẹp lắm mùa hoa của tháng mười
Mẹ là tâm điểm tình xuân tươi,
Gió mang hơi thở mùi thiêng thánh
Từng kẽ hồng nhơ chạm ánh ngời...

Xuân đến chưa sao thấy tuyệt vời !
Tháng mười có Mẹ dìu đơn côi
Hư hao ngày tháng giờ nay đến
Tắm gội trong Người mãi thảnh thơi...

9-10-2017_Tường Vy 
_________

“… Ngôi lời đã trở thành người phàm, và ở cùng chúng ta..”

Bài họa: LỜI YÊU…

Can-vê chạnh nhớ thuở lên mười
Cha dẫn chân hồng dạo nắng tươi
Mẹ tiến bồ câu cùng cặp gáy
Con say thánh điện nhoẻn môi cười

Can – vê mãi nhớ tuổi lên mười
Cha nhiễm u hoài vẻ kém tươi
Mẹ nghĩ suy chìm trong ngẫm nguyện
Con say giảng dạy đến quên cười

Can – vê ấy, chin bỏ làm mười
Cha ngoảnh đi hồn xác tả tơi
Mẹ dõi xa lòng dâng khổ lụy
Con dâng hiến để thế nhân cười

Vì YÊU mặc lấy kiếp con người
Tựa nắng cho đời hoa thắm tươi
Dâng trót thân mình nên của lễ
Cho ơn cứu độ hóa ra LỜI.

9-10-2017_Nguyen Thanh
 – mit Ta On Chua.