Trang Thơ Dân Chúa

Luật Thiện Toàn (CN XXX TN-A)

 

GIỚI răn Chúa phán rõ ràng
RĂN đe ta sống đàng hoàng lẽ ngay
TRỌNG người kính Chúa hàng ngày ...
NHẤT là luật Chúa, lời ngay giữa đời
TRÊN trần sống phải giữ lời
ĐỜI ai kính Chúa yêu người sẽ tươi

ĐẦU ngày ta hãy mỉm cười
TIÊN là chào Chúa xin Người giúp ta
THỜ là thờ kính Chúa Cha
KÍNH nhờ sự sáng, Ngôi Ba Thánh Thần
CHÚA luôn ban phát hồng ân
TRỜI ban phước cả muôn phần khắp nơi
KHÔN nguôi cảm tạ ơn đời
NGUÔI sao được những ơn Trời thương ban

THỨ nhất ta có bình an
HAI là cảm tạ muôn ngàn thánh ân
TA là con Chúa chí nhân
PHẢI luôn kính nhớ muôn phần không ngơi
YÊU thương luật của Chúa Trời
NGƯỜI truyền ta phải giữ lời Ngài trao

HAI điều quan trọng thật cao
ĐIỀU răn trọng nhất lẻ nào lại quên
TRỌNG lời của Chúa làm nền
NHẤT là Kính Chúa, kế bên yêu người
LUẬT Ngài truyền dạy cho đời
TRỜI cho kiếp sống giữ lời mới xinh
CHÚA là Chúa Cả Thiên Đình
BAN ân cho kẻ biết vinh danh Ngài.

Trầm Hương Thơ