Trang Thơ Dân Chúa

Xin Hãy Nhớ Các Linh Hồn

      

Hãy nhớ chúng tôi dưới nguyện cầu
Trong lòng vực thẳm đợi chờ lâu
Hương kinh bạch lạp xoa lòng trí
Thánh Lễ Mi Sa bớt tủi sầu

Hãy nhớ chúng tôi người đã khuất
Chưa phai dấu tích vết bùn nhơ
Linh hồn héo úa sầu u uất
Thảm thiết kêu van đến tận giờ

Thể xác trần đời nuối tiếc chi
Linh hồn khốn khổ thật lâm li
Thiên Đường vĩnh phúc hằng mong mỏi
Mả đẹp mồ yên có ích gì

Các đẳng hồn thiêng chốn luyện hình
Đêm ngày thống khổ lửa điêu linh
Bao trùm bóng tối sầu bi thảm
Mộng tưởng hồn trong đất tái sinh

Ôi kìa Đấng Chí Thánh Càn Khôn
Sáng láng lung linh tỏa thượng tồn
Bất tử muôn ngàn thu chiếu rọi
Triều Thiên hiển hách phủ linh hồn

Khốn khổ nào bằng nỗi nhớ mong
Dù bao khổ ải vạn long đong
Quê trời Chúa ngự không đêm tối
Ánh sáng Thiên Thu tỏa cháy nồng

Ngả xế chiều tàn bóng tịch dương
Từng giây phút chốc xé thê lương
Linh hồn các đẳng đầy cô quạnh
Tiếng thét vang rền vọng nhớ thương

NguyenTanDat