Trang Thơ Dân Chúa

Ánh Sáng Ngôi Lời

 


THIÊN Thần ca hát vang lừng
THẦN dân bừng tỉnh vui mừng hân hoan
LOAN ra khắp cả trần gian
BÁO tin Thiên Tử cao sang giáng trần 
TIN vui khắp cả xa gần
VUI mừng hợp với thế trần hòa ca

GIỮA tầng Trời-Đất giao hòa
ĐÊM nay vũ trụ giăng hoa kết đèn
NHÂN trần hợp xướng ca khen
LOẠI đi tất cả bóng đen xưa rày
NGỦ vùi mấy triệu năm nay
VÙI sâu đi những tháng ngày tối tăm
TIẾT trời bừng sáng quanh năm
ĐÔNG tàn bởi CHÚA xuống thăm con người 

BỪNG lên vũ trụ đẹp tươi 
LÊN ngàn "Sự Sống" tiếng cười lòng ngay 
TỪ nay "Ánh Sáng" tràn đầy
GIỮA muôn tinh tú ngất ngây kính chầu
THINH không muôn triệu tinh cầu
KHÔNG ngừng nhảy múa khấu đầu tạ ơn

TIẾNG chuông ngân vút cao hơn
CA đoàn hợp xướng cung đờn ngất ngây
NHƯ muôn Thần Thánh về đây
VẠN Thiên Thần đến hợp vây kính chờ
ÁNH Quang THIÊN CHÚA phụng thờ
HỒNG lên khắp cả niềm mơ đời đời
TỎA từ "ÁNH SÁNG NGÔI LỜI"
LAN tràn khắp cả muôn đời thế nhân.

Trầm Hương Thơ