Trang Thơ Dân Chúa

Chiếc Cầu Nối Phúc Ân Cho Nhân Loại ( Lc 2,16-21 )

 

Lc 2,16-21
Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 

Chiếc cầu nối trời cao về đất thấp
Cầu XIN VÂNG nối Thiên Chúa với con người
Cầu giao hòa cầu nối kết với Lời
Giờ nhập thể bắt đầu từ cây cầu ấy

Quỳ khiêm tốn Mẹ Xin Vâng Thánh ý
Ân huệ chứa chan đổ xuống hồn khiêm nhường
Càng khiêm cung càng ân phước nhiều hơn
Mẹ là cầu nối phúc ân cho nhân loại.

Năm mới đến giúp ta soi lại
Chuyện cũ năm qua, chuyện mới mở ra
Chiêm ngắm Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa chúng ta
Luôn lặng lẽ, sống quên mình, tín thác.

Đầu năm mới chính là ngày tôn kính
Mẹ Trạng sư, Từ Mẫu, Mẹ Hòa Bình
Xin Mẹ luôn hiện diện mọi gia đình
Hàn gắn lại mọi bất hòa đổ vỡ.

Hòa bình chính là Hồng Ân từ Thiên Chúa
Bình đẳng, ấm no, thịnh vượng an lành
Phước lộc, ân ban từ chính Chúa Thánh Thần
Diệt cái xấu...xin yêu thương ngự trị
 
Kim Hai Pham Thi
1/1/2018