Trang Thơ Dân Chúa

Cầu Nguyện Theo Lời Khuyên Của Thánh Augustin

 


Hãy cầu nguyện, van xin nài nỉ
Ngày rồi đêm liên lỉ với Cha
Sự đợi chờ làm cháy bỏng tâm ta
Chúa sẵn sàng tỏ lòng Thương Xót.

Lời cầu nguyện của tâm hồn trung tín
Như trầm hương bảy tỏa lên cao
Đức tin mạch nguồn khơi dậy những ước ao
Lời cầu nguyện giúp con tròn tín thác.

Ngài muốn con hãy dâng niềm khao khát
Chuẩn bị tâm hồn đón nhận phúc ân
Đôi tay con nhỏ bé túng bần 
Sao ôm nổi suối ân cần dịu ngọt.

Đừng để những lắng lo làm chết ngộp 
Hãy thường xuyên cầu nguyện thân tình
Hãy khơi lên khát vọng với lời kinh
Chuẩn bị đón những hồng ân Ngài trao tặng.

Xin gìn giữ tâm hồn con trong trắng
LÀM VÌ YÊU VÌ CẢ SÁNG DANH CHA
Phó thác nơi Ngài mọi việc sẽ nở hoa
Hoa Bình An Tâm Hồn luôn ngự trị 
 
Kim Hai Pham Thi
19/1/2018