Trang Thơ Dân Chúa

Hãy Quay Về

Hãy Quay Về

Mùa Chay là một khởi đầu
một con đường máu khổ sầu vượt qua
Mùa chay thúc giục chúng ta
Ăn năn sám hối lánh xa tội tình
Chúa là người bạn tín trung
Quay về với Chúa trong tình yêu thương
Quên đi cuộc sống tầm thường
Tìm về với Chúa con đường vinh quang
Mùa chay hãy tỏ sẵn sàng
Chúa sẽ tha thứ muộn màng cũng tha
Chúa không oán trách chúng ta
Quay về với Chúa là Cha nhân từ
Chúa luôn kiên nhẫn đợi chờ
Hãy về bên Chúa bến bờ yêu thương

Minh Nguyễn 2018