Trang Thơ Dân Chúa

Thứ Tha

tha may lan

 

 

 

 

 

 

 

THỨ THA

Mt 18, 21 - 35

HÃY tha cho kẻ hại ta
THA không phải bảy lần mà nhiều hơn 
THỨ tha tâm sẽ nhẹ hơn 
KẺ được tha thứ vui hơn gấp mười 
HẠI người dù chỉ bằng lời 
TA sẽ nhận lại khi đời đổi thay

SẼ nhận lại được thứ tha 
ĐƯỢC tha như chính ta tha cho người 
THA thứ giá trị con người 
THỨ tha vẻ đẹp tâm hồn đời ta
KHI ta cần được thứ tha
TA hãy tha thứ để ta nhẹ nhàng 
LỖI lầm ai chẳng vương mang
LẦM lỗi mà được thứ tha là vàng

Minh Nguyễn