Trang Thơ Dân Chúa

Mục Tử Đích Thực

 
 
 
CN Lễ Chúa Chiên Lành
Ga 10,1-10

Quan tâm đến chính con chiên
Giê su mục tử nhân hiền mà thôi
Tình yêu Ngài chẳng hề vơi
Hòa mình sống với kiếp người gian truân.

Người đã nên giống phàm nhân 
Những ai bất hạnh gian trần lao đao
Chủ chăn luôn mãi khát khao
Niềm yêu thúc đẩy dẫn vào tình thương.

Thực thi sáng kiến yêu thương
Chủ chăn liều chết trên đường hiến thân
Qui tụ tất cả muôn dân
Hiệp thông huynh đệ người thân một nhà.

Sống trong ơn nghĩa Chúa Cha
Bí tích Rửa Tội " cửa nhà " Giê su
CHÚA ƠI NHIỀU LÚC MÂY MÙ
VĂN MINH SỰ CHẾT HẬN THÙ LÊN NGÔI

TỘI ÁC BIẾN THỂ ĐỘNG TRỜI
MỤC TỬ ĐÍCH THỰC TẢ TƠI BƯỚC ĐƯỜNG
Xin Ngài gìn giữ lụy vương
Ơn Thày đã đủ dặm trường con đi.

Được che chở, thoát gian nguy
BÀN TIỆC LỜI CHÚA GẪM SUY ĐÊM NGÀY
THÁNH THỂ NUÔI DƯỠNG ĐẸP THAY
Cùng nhau dâng lễ lên Thày Giê su.
 
Kim Hai Pham Thi