Trang Thơ Dân Chúa

Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến

 


Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến
Xin KHÔN NGOAN Ngài ghé bến đời con
Thánh thiện tinh tường nâng đỡ vẹn tròn
Giúp con Thấy với Ánh Nhìn của Chúa.

Trái tim con đã bao lần héo úa
Xin Thánh Thần mở trí khôn ra
Ơn THÔNG MINH hiểu rõ gần xa
Con biết Chúa, con biết con cùng tha nhân Người ban tặng.

Chúa Thánh Thần sẽ giúp con nói năng
Dạy cư xử trên con đường loan báo
Ơn LO LIỆU sáng soi cùng dạy bảo
Tâm hồn con biết hiếu thảo thân thưa.

Chúa luôn bên con dẫu nắng dẫu mưa
Không thử thách quá sức con chịu đựng
Ơn SỨC MẠNH giúp con làm đúng
Tạ ơn Ngài đã ngự xuống trên con.

Nhờ thần khí Ngài con tiến bước nhanh hơn
Dù kiến thức con mọn hèn thấp bé
Ơn HIỂU BIẾT đặc ân Ngài chia sẻ
Cao cả Đấng Quyền Năng tạo vật phủ quanh con.

Tòa ngai Chúa con đặt ở tâm hồn
Người ngự đến và ban đầy ân sủng
Ơn ĐẠO ĐỨC giúp lớn lên trong cuộc sống
Trong tương quan với Chúa với tha nhân.

Tĩnh lặng lắng nghe đếm từng giọt thánh ân
Con đã được thấm nhuần Ơn KÍNH SỢ
Khiêm hạ xin vâng giúp con không bỡ ngỡ
KHÔNG CHÚA THÁNH THẦN PHÙ TRỢ BIẾT SỐNG SAO !?

Không Thánh Thần dẫn lối con lao đao
Sao nhận biết và mến yêu Thiên Chúa
Trang Tin Mừng sẽ ngủ quên không ai mở
Xa cách ngàn trùng Thiên Chúa đến với con.
KHAO KHÁT CHỜ MONG XIN ĐỪNG ĐỂ MỎI MÒN.
 
Kim Hai Pham Thi