Trang Thơ Dân Chúa

Thánh Tâm Chúa Đã Mở Ra

 

Tháng kính Thánh Tâm . 

Thánh Tâm Chúa đã mở ra
Mời ta hãy đến bao la Tình Ngài
Không bao giờ khép mãi hoài
Dù bao tội lỗi kết gai vây tròn.

Phồng lên đau đớn, héo hon
Vẫn yêu Thiên Chúa, vẹn tròn nhân gian
Càng thổn thức, càng chứa chan
Lửa Yêu trong Thánh Tâm càng cháy to.

Không yêu thương, chẳng đong đo
Chính là sự ác do người gây nên
Coi thường tội nhẹ ngày đêm
Nói hành, gian lận là thêm liều mình.

TỘI NHẸ NHƯNG MÃI CỐ TÌNH
LÀ CON CỐ Ý RẺ KHINH ƠN TRỜI
Lạy Thánh Tâm Chúa tuyệt vời
Xin thương hạn hẹp mọi người chúng con.

Thiếu hiểu biết, lại mỏng dòn
Tim Cha hiu hắt vì con chai lòng
Giúp con tâm trí luôn mong
Ăn năn tìm đến ẩn trong tim Ngài
SUỐI NGUỒN CHE CHỞ HỌA TAI.
 
Kim Hai Pham Thi
1/6/2018