Trang Thơ Dân Chúa

Mẹ Mời....

 Chờ con thăm thẳm chiều trôi
Mân Côi lần lữa khất rồi lại xin
Cho con đáp lại Ánh nhìn
Từ trời cao thẳm uy linh gọi mời

Rô-sa từng nốt tuyệt vời
Trên trời tay Mẹ chẳng rời đầu dây 
Tin yêu con hãy hăng say
Sửa ngay bước tiến dẻo dai tim hồng

Mặc vào chiếc áo chắn đông
Ba thù nghịch cảnh chẳng trông chi nhiều
Đừng làm Mẹ phải đìu hiu
Là điều đoan hứa ít nhiều trong con

Bao lần Mẹ đã nỉ non
Ăn năn sám hối lối mòn thoát ra
Mẫu Tâm sùng kính thật thà
Chuỗi vàng son sắt ngân nga Kính mừng.!

( Duyen Nguyen )