Trang Thơ Dân Chúa

Vòng Chuỗi Mân Côi


Trên tay vòng chuỗi Mân Côi
Niệm kinh suy gẫm đôi môi mỉm cười
Tình Mẹ muôn thuở xinh tươi
Thương hằng cứu giúp con người ngày đêm
 
Ba thù vây hãm cạnh bên
Thế trần cạm bẫy triền miên dẫy đầy
Mẹ ơi nâng đỡ con đây
Cậy tin yêu mến lòng này thiết tha
 
Tìm về nơi bến tình Cha
Nhờ Mẹ hộ giúp bao la ơn trời
Cho con biết sống ở đời
Đức Tin vững mạnh đem Lời truyền loan
 
Tín trung, đạo đức, thảo ngoan
Như con chiên nhỏ kết đoàn yêu thương
Bên Mẹ ngày tháng ẩn nương
Gia đình nhân chứng tình thương giữa đời.

BCT ( nguồn Facebook )