Trang Thơ Dân Chúa

Chúa Ơi


[Ý Tv 129 ]
 
Từ trong ngục tối thẳm sâu
Xin Ngài nghe tiếng khẩn cầu nài van
Chúa thương đừng chấp tội con
Ngày đêm than khóc mỏi mòn ngóng trông
Thứ tha Chúa mở rộng lòng
Trọn đời con mãi cậy trông Lời Người
Hồn con mong Chúa chẳng ngơi
Còn hơn lính gác mong trời bình minh
Chúa luôn từ ái công bình
Xót thương, tha thứ trọn tình mến yêu
Ơn cứu chuộc thật phong nhiêu
Cứu con thoát khỏi lửa thiêu luyện hình
Cho con về bến an bình
Con trông cậy Chúa , rủ tình thương con..Amen.
 
Dzuy sơn Tuyền ( nguồn: Văn thơ công giáo )