Trang Thơ Dân Chúa

Mình Con Với Chúa

 


Mình con với Chúa Chúa ơi
Ồn ào con vẫn nghe Lời Ngài trao
Một giờ bên Chúa thì thào
Ăn năn, cảm tạ dẫn vào đồi xưa.

Ngài ơi biết nói sao vừa
Phút giây di chúc Chúa đưa con vào 
Bảy lời ân phúc Ngài trao
Khôn ngoan Thánh Giá tuôn trào phúc ân.

Tặng bao hồng phúc tình thân 
Máu Mình Thánh Chúa gian trần dưỡng nuôi
Lặng im dâng Chúa ngàn lời
Khổ đau riêng chịu biết thời thoát sao?.

Niềm tin, thử thách lao đao
Tận cùng tuyệt vọng dẫn vào đức tin
Ngài luôn trung tín dịu hiền
Ơn Ngài che phủ muộn phiền đời con.

Sự dữ hoán đổi đẹp tròn 
Sự lành nhẹ đến ngọt giòn thương yêu
Calve cùng tận đồi chiều
Phục sinh bừng mở thiên triều vinh quang.

Niềm vui lớn quá ngỡ ngàng
Một giờ bên Chúa sẵn sàng Chúa ơi
Chúa luôn no thoả trong tôi
Hay tôi no thoả an vui trong Người.
Tạ ơn viết chẳng cạn lời
 
Kim Hai Pham Thi
27/11/2017