Trang Thơ Dân Chúa

Maria, Mẹ Khoan Nhân Từ Ái

 

Maria, Mẹ khoan nhân từ ái 
Đây hồn con trống trải, cánh đồng hoang 
Mẹ mưa ơn phúc lộc, dẫn đưa đàng 
Cho con tới Giêsu con của Mẹ 

Maria, Mẹ suối nguồn mát mẻ 
Con như con cá nhỏ buổi hạn khô 
Làn nước trong, con nhỏ bé trông nhờ 
Tưới rửa sạch những đau buồn quá khứ 

Maria, Mẹ khổ đau thập tự 
Trên đồi cao, bên Con Mẹ ngày xưa 
Trái tim con đau mấy chẳng sánh vừa 
Mẹ nâng đỡ con theo đường thánh giá 

Maria, Mẹ hiền từ cao cả 
Xin cho con gánh trọn, bước theo chân 
Gương Mẹ xưa đến cuối đoạn đường trần 
Vượt chướng ngại, vượt hiểm nguy, cám dỗ 

Tác giả: Nguyên Đỗ (nguồn: Tkaraoke )