Trang Thơ Dân Chúa

Kính thánh I-Nhã

KÍNH THÁNH I-NHÃ

BY: TRẦM HƯƠNG THƠ

 

Ngày kính thánh I nhã đấng sáng lập dòng Tên.Hôm nay ngày kính thánh I-nhã
Ngài xuất thân từ Tây Ban Nha
Vị hiệp sĩ thời trai anh dũng
Nhiều trận đánh nổi danh nước nhà Hôm nay ngày kính thánh I-nhã
Người anh hùng hiếu chiến thuở xa
Thế cô tử thủ không đầu hàng
Trái đạn đổi đời, Pamplona Hôm nay ngày kính thánh I-nhã
Thất bại đau thương khiêng về nhà
Sáu tháng dưỡng thương trên giường bệnh
Nằm tại đưỡng đường Loyora Hôm nay ngày kính thánh I-nhã
Tận cùng đau khổ bỗng nhận ra
Tình Chúa yêu thương không bờ bến
Và trở thành hiệp sỹ theo Cha Hôm nay ngày kính thánh I-nhã
Sáng lập Linh Thao chia chính, tà
Hướng dẫn con đường về chính đạo
Để cây tàn héo lại nở hoa Hôm nay ngày kính thánh I-nhã
Con đường tình Chúa đẹp bao la
Dẫn chàng về ở nơi chính điện
Hoa Linh Thao nở thắm mặn mà. 

 

31.07.2014