Trang Thơ Dân Chúa

Uống trăng

UỐNG TRĂNG


Đêm sâu huyễn hoặc nhuốm men say

Uống ánh trăng non dệt mộng dầy

Gió nhẹ đưa hương tràn lối nhỏ

Sương mờ rắc bụi ngợp vai bay

Sao rơi kim tuyến vương tà áo
Nguyệt hạ bóng ngà đượm tóc mây

Tiếng thở càn khôn thầm thỏ thẻ 

Hồn ơi! Chúa xuống viếng thăm này!

 

Mariela 20. 07. 2014


Bài họa

 

HUYỀN NHIỆM

Đêm thơ huyền nhiệm ngất hồn say

Có phải ta lên bóng nguyệt dầy?

Mộng ảo miên man vào chánh điện

Mơ màng tĩnh lặng nhẹ như bay

Tràn muôn ánh sáng khi Người đến

Đầy ắp hào quang phủ sắc mây

Chí Thánh nghìn trùng dâng kính cẩn

Hương thơ tỏa ngát thế gian này.

 

Trầm Hương Thơ 20. 07.2014