Trang Thơ Dân Chúa

Mảnh ruộng cuộc đời

MẢNH RUỘNG CUỘC ĐỜI: Mt 13, 24-30

CON   đang sống giữa trần gian
VÀO   trong mảnh đất dở dang chợ đời
RUỘNG gieo giống tốt Ngôi Lời
LÚA   kia sẽ mọc rạng ngời trĩu bông 
TRẦN  đời tươi thắm rạng đông 
GIAN  nan sẽ nở hoa hồng thanh cao 
CỎ    do lời xấu gieo vào
LÙNG  nhùng trăm thứ xáo xào xấu xa 
LÚA   kia bị xẻ làm ba
TỐT   cây nhưng hạt chẳng ra giống gì
TRÀN  đầy chia rẽ, hồ nghi
LAN   như ôn dịch gặm đi hết rồi
RỐI   ren gai góc thật tồi 
BỜI   bời những thứ làm tôi của tiềnLỜI   Người hạt giống nhân hiền
NGÀI  cho con biết hãy nên làm gì
Đà   tin xin chớ hồ nghi
DẠY   lời chân thật khắc ghi trí hồn  
TUYỆT vời! Thiên Chúa chí tôn
VỜI   cao chất ngất, từ ngôn chúc lành  CHO   hồn vào cõi xuân xanh
CON   xin tín thác lòng thành đi gieo   
NHẬN  ra bao kẻ khó nghèo 
RÕ    còn đau khổ đơn neo quanh mình
CUỘC  đời chia sẻ tươi xinh
ĐỜI   con dấn bước tâm tình theo Cha 
TRẮNG tinh sen nở hương hoa
ĐEN   kia bùn nọ nở ra cánh hồng.

 

Trầm Hương Thơ
20.07.2014