Trang Thơ Dân Chúa

Chiếc cúp vàng

 

 

 


                                        

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"CHIẾC CÚP VÀNG"

   

                                                         

Thế giới tranh nhau "cái cúp vàng"                                                     

Năm Châu tỷ thí quyết đăng quang

Ba hai đội tuyển phân cao thấp (32)

Mười sáu Quốc Gia đã xuống hàng (16)

Chấp nhận rời sân về luyện tiếp

Chờ ngày trở lại quyết hiên ngang

Vòng quanh thế giới đang bình loạn 

Dự đoán lung tung "chiếc cúp vàng"

 

Thanh Sơn 27.06.2014