Trang Thơ Dân Chúa

Cơn gió tình yêu bởi Thánh Thần

 

CƠN GIÓ TÌNH YÊU BỞI THÁNH THẦN

Cơn gió Tình Yêu bởi Thánh Thần

Phủ tràn vũ trụ ướp phù vân

Khắp cả bầu trời muôn tinh tú

Cả ánh bình minh cũng dự phần

 

Ngọn lửa Tình Yêu Chúa Thánh Thần

Xóa tan băng giá, kết tình thân

Sưởi ấm linh hồn ai xao xuyến

Thánh hóa bản thân những ai cần

 

Lạy Chúa Tình Yêu, Chúa Tình Yêu!

Ôi! Đấng cao sang, Đấng diễm kiều

Thổi vào thế giới, tình yêu ấy

Hiệp chung thành của lễ toàn thiêu.

 

Con lặng hồn con, bởi Thánh Thần

Tỏa khắp hồn hoang, khắp châu thân

Trong ơn Thần Khí, ơn Thần Khí

Khắp cả muôn phương, khắp xa gần

 

Đức tin, đức cậy Chúa Thánh Thần

Tránh được hào nhoáng của phù vân

Người dẫn ta đi trong chính trực

Tâm thanh hạnh phúc cảm hồng ân

 

Trầm Hương thơ

Đại lễ ngũ tuần 2014