Trang Thơ Dân Chúa

Thầy đi lời sẽ thăng hoa

THẦY ĐI LỜI SẼ THĂNG HOA

Ra đi Thầy đã dặn rằng

Các con phải sống công bằng thương nhau

Thầy đi dọn chỗ mai sau

Thánh Thần sẽ đến nhiệm mầu ân ban

 

Các con là... chứng thế gian

Lửa Thần Linh sẽ lan tràn khắp nơi

Rồi dây góc biển chân trời

Reo vang Lời Chúa cho đời thế nhân

 

Tràn ơn của Chúa Thánh Thần

Đầy trong hồn xác linh ân trí hồn

Nói ra công lý lẽ khôn

Bởi do Thần Khí sinh tồn ban trao

 

Lời Thầy rồi sẽ vươn cao

Ra đi mạnh dạn cao rao danh Ngài

Dù trong mưa bão đường dài

Ơn Cha sẽ đủ, chông gai sợ gì

 

"Thăng Thiên" Thầy phải ra đi

Anh em hãy nhớ thực thi Lời Thầy

Lời thật công lý đó đây

Thánh Thần sẽ đến đong đầy khôn ngoan

 

Ngày mai trên nước Thiên Đàng

Hoa xuân tỏa ánh đạo vàng nguy nga

Ngày về Thiên Quốc trong Cha

Nở trong tiệc thánh hoan ca Tin Mừng.

 

Trầm Hương thơ 29.05.2014