Trang Thơ Dân Chúa

Nhịp võng quê Hương

 

NHỊP VÕNG QUÊ HƯƠNG

 

Trưa hè nhịp võng quê hương

Nửa quen nửa lạ xót thương nước nhà

Em ru tình tự quê ta

Đau trong đáy ngục, xót xa tâm mình

Ru hình chữ "S" điêu linh

Đong đưa nhịp võng tự tình quan san

"Cà Mau" ru tới "Bắc Quan"

Trái tim rỉ máu trần gian điệu buồn.

 

Trầm Hương Thơ 29.03.2014