Trang Thơ Dân Chúa

Hai bài thơ câu đố và giải đáp

  

 

HAI BÀI THƠ CÂU ĐỐ VÀ GIẢI ĐÁP

 

BÀI CÂU ĐỐ 

 

Xứ nào giãy mãi mà không chết

Thiên đường nào đầy ắp khổ đau

Nơi nào trí tuệ đỉnh cao

Chất xám thì ít mà sâu thì nhiều.

 

Kẻ nào đã bao nhiêu thế kỷ

Cướp nước ta, cai trị dân ta

Kẻ nào nuốt trọn Hoàng Sa

Lưỡi bò khoanh, bảo ao nhà tới đây.

 

Kẻ nào thù lại xoay thành bạn

Rồi hô hào phải chịu ơn sâu

Kẻ nào lý tưởng ruồi bâu

Vì sổ hưu phải cùng nhau giữ gìn.

 

Bia chiến công nào đem đục bớt

Cuộc chiến nào không được nói ra

Thân nào bỏ ở Gạc Ma

Mà hương khói lạnh mà hoa héo tàn.

 

Nước nào rặt quan tham cai trị

Ác với dân quỵ lụy kẻ thù

Nhìn sang biên ải đong đưa

Toan đem đất nước dâng cho thiên triều.

 

Nguyễn Tường Thụy 13.03 2014 

-----*****-----

 

BÀI GIẢI ĐÁP

Xứ tư bản giãy hoài không chết

Thiên đường mù lê lết khổ đau

Lú khoe trí tệ đỉnh cao

Nhốt tù chất xám nên sâu đẻ nhiều

 

Giặc phương bắc qua nhiều thế kỷ

Luôn mưu đồ cướp trị dân ta

Cộng tàu cướp nuốt Hoàng Sa

Cộng nô giúp kéo dài ra lưỡi bò 

 

Kẻ bán nước xin giặc làm bạn

Lạy kẻ thù xin đội ơn sâu

Đăng Thanh lý tưởng ruồi bâu

Thà rằng mất nước sổ hưu giữ gìn

 

Bia "Khánh Khê" đảng sai đục bớt

Tầu xâm lăng đảng cấm nói ra

Sáu tư lính chết Gạc Ma

Hoa dân dâng kính đảng quăng rã tàn

 

Nước Việt Nam đảng tham cai trị

Tàn sát dân theo ý quân thù 

Nam Quan chúng đã tiễn đưa

Từng phần đất nước đang lừa tiến dâng. 

 

Trầm Hương Thơ. 13.03.2014