Trang Thơ Dân Chúa

Tin tức Mỹ yên

 

TIN TỨC MỸ YÊN

     
   

Trưa qua đi ngang phố Mỹ Yên

Thấy lũ mán rừng cầm thuẫn khiên

Dàn hàng xếp trận trông hung hãn

Từng đàn chó dại sủa liên miên

 

Chiều qua đi ngang phố Mỹ Yên

Thấy toàn súng đạn của lũ điên

Bắn lên đập xuống dùi cui điện

Đánh tan phụ nữ đám dân hiền

 

Tối qua nhìn thấy phố Mỹ Yên

Dân lành đảng đánh ngã ngả nghiêng

Bể đầu sứt trán máu chảy qúa

Chở vào bệnh viện cứ liền liền

 

Gần sáng nghe chó sủa Mỹ Yên

Trên loa ra rả cứ như điên

Thành tích khoe rằng đảng thắng lớn

Ba ngàn chiền sỹ đánh dân hiền

 

Sáng nay dậy sớm ngó Mỹ Yên

Đầu đường cuối ngõ vẫn trung kiên

Bò vàng, chó đốm canh đầu ngõ

Chốt chặt dân đen ở khắp miền

 

Thưa nay tim nhói với Mỹ Yên

Đảng hút máu dân mãi phát nghiền

Dân tôi vô tội sao khổ mãi

Bao giờ quê tôi được bình yên.

 

Thanh Sơn 05.09.2013