Trang Thơ Dân Chúa

Tự do tôn giáo là đây

TỰ DO TÔN GIÁO LÀ ĐÂYHôm nay thế giới nhìn vào

Để thông cảm với đồng bào quê tôi

Tà quyền cộng sản rất tồi

Ngồi trên luật pháp để rồi giết dân

 

Nhìn xem một đảng ngu đần

Cúi đầu nhận giặc hán gian làm thầy 

Ngu chi ngu cả một bầy

Cha ông mồ mả chúng cày nát tan

 

Tà quyền một lũ gian tham

Giết dân hút máu ác quan mặt dầy

Tự Do Tôn Giáo là đây

Rành rành tay đảng nhúng đầy máu dân

 

Công an bộ đội đầy sân

Vây quanh bốn phía rần rần những loa

Dùi cui súng đạn đem ra

Giáo dân ngã xuống đảng ta ăn mừng

 

Văn minh sao xử luật rừng?

Hãy dừng tay lại chớ đừng giết dân! 

Bàn tay anh đã bao lần

Đánh dân máu chảy muôn phần xót xa!

 

Nhìn xem những nước quanh ta

Tự Do Dân Chủ thật là văn minh

Không ai đàn áp dân mình

Nhà Chùa, Nhà Chúa đẹp xinh tu thiền

 

Xung quanh quang cảnh bình yên

Công an cảnh sát nhân hiền dễ thương

Giúp dân mau mắn chỉ đường

Thuế dân là để trả lương cho mình

 

Sống cho có nghĩa có tình

Chớ đừng gây ác tội mình phải mang

Rồi dây lịch sử sang trang

Đồng bào ai sẽ cứu mang cho mình

 

Nhìn dòng máu chảy mà kinh

Tự Do Tôn Giáo nước mình thế sao?

Công an đánh đập đồng bào

Da vàng máu đỏ nghẹn ngào Việt Nam.

 

Thanh Sơn 04.09.2013