Trang Thơ Dân Chúa

Kính chào nguồn sống

 

KÍNH CHÀO NGUỒN SỐNG

 


CHÀO  buổi sáng khi bình minh rực rỡ
ĐẤNG  muôn loài chẳng nỡ bỏ rơi ai
BAN    linh hồn lóng lánh giọt sương mai
ƠN     Thần Khí của Ngài hương Thiên ý 

MUÔN  lạy Chúa, giữa đất trời yêu qúy 
ĐỜI    trào lên thị vị ngọt kinh thơ  
SỰ     duy nhất cuộc đời con phụng thờ
SỐNG  yêu thương từng giờ Ngài ban xuống.

 

Trầm Hương Thơ
28.08.2013