Trang Thơ Dân Chúa

Cửa hẹp khiêm nhu

CỬA ĐẸP KHIÊM NHU

 

Cuộc đời là một chuyến đi
Con đường Thiên Tử thực thi trước mình
Đường qua cửa hẹp phục sinh
Thênh thang cửa tử gieo mình xuống sôngTrờ về trình diện tay không

 

Lấy chi dâng Chúa mùa đông hãi hùng
Bước vào cửa rộng lao lung
Lạc không thấy bến tôn sùng hão danhPhù du bao phủ xung quanh
Đời con lạc bước tàn canh cuộc đời

 

Chẳng bao giờ tới được nơi
Đường đi không đến chơi vơi giữa dòngLàm sao vào được bên trong?
Nếu không giữ vững một lòng cậy trông
Làm sao thành cánh hoa hồng? 

 

Nếu không qua khỏi mùa đông lạnh lùngĐường đi chỉ có thủy chung
Vượt qua cửa hẹp đến cùng Giêsu
Ngài là cánh cửa khiêm nhu
Ai tin hưởng phúc thiên thu đời đời 

 

Trầm Hương Thơ
25.08.2013