Trang Thơ Dân Chúa

Ngài cho con kiếp nhân sinh

 

NGÀI CHO CON KIẾP NHÂN SINH

 

Sáng nay rực rỡ ánh vàng

Cảnh quan bừng tỉnh huy hoàng nắng mai

Ngoài sân hồng phấn trang đài

Khoe duyên trước gió hương lài dịu êm

 

Bên dàn thiên lý thoảng đêm

Hồn như bừng tỉnh cảm thêm ơn Trời

Vạn vật sống ở trên đời

Hưởng nhờ thần khí tuyệt vời từng dây

 

Ngài ban cho trái đất nầy

Để ta chung sống dựng xây cõi trần

Đây là cõi tạm hồng ân

Xin cùng nhau hãy ân cần dựng xây

 

Thương nhau sẽ được đong đầy

Ơn lành Chúa thưởng, đừng gây oán thù

Ác giả, ác báo thiên thu

Thiện ân sẽ được đền bù gấp trăm

 

Nhìn gương kim cổ ngàn năm

Bao nhiêu kẻ dữ tiếng tăm muôn đời

Người lành danh thánh tuyệt vời

Sống sao nên trọn kiếp người Chúa ban.

 

Trầm Hương Thơ

24.08.2013