Trang Thơ Dân Chúa

Hương thơ tình Mẹ về trời

 

HƯƠNG THƠ TÌNH MẸ VỀ TRỜI

 

HÔM   nay kính Mẹ về trời
NAY   con dưới thế dâng lời hân hoan    
KÍNH  mừng Vương Nữ thiên đàng
MẸ    là trăng sáng cho đàn con thơ
VỀ    đường chính đạo mong chờ
TRỜI cao phước cả hưởng nhờ Thánh Danh  

MAI   kia về bến an lành
NÀY   con dâng Mẹ kết thành chuỗi kinh
SẼ    năng lần hạt ân tình
ĐẾN   bên chân Mẹ đẹp xinh diễm toàn
MUÔN  muôn cung điệu hân hoan
NGƯỜI người hợp xướng, thiên đàng ngợi ca 
CHÚNG sinh vũ khúc thăng hoa
CON   theo Mẹ đến quê Cha trên trời.

 

Trầm Hương Thơ

15.08.2013