Trang Thơ Dân Chúa

Tình yêu Mt 18,12-24

TÌNH YÊU Mt 18,12-14

 

Tình Yêu chẳng tính thiệt hơn
Tình Yêu xóa bỏ oán hờn ghét ghen
Tình Yêu đâu quản sang hèn
Tình Yêu chẳng đặt vàng, đen, trắng, hồngTình Yêu vô giá cho không

 

Tình Yêu đứng giữa mùa đông vẫn nồng
Tình Yêu biến trắng thành hồng
Tình Yêu băng núi vượt đồng quản chiTình Yêu Lời đã khắc ghi
Đàn chiên bỏ lại chỉ vì một con

 

Tình Yêu thể hiện lòng son
Ngài không để mất giữ tròn một trămDù rằng chiên ghẻ xa xăm
Thánh Tâm từ ái vượt băng núi rừng
Vác chiên về để ăn mừng

 

Tình Yêu tha thứ không ngừng cho điTình Yêu huyền diệu lạ kỳ
Ngài Yêu nhân loại từ khi tạo thành
"Lạc" vì kiêu ngạo háo danh
"Chiên" nay tỉnh giấc mộng lành tạ ơn.

 

Trầm Hương Thơ

13.08.2013