Trang Thơ Dân Chúa

Tỉnh thức và sẵn sàng Lc 12, 32-48

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG Lc 12, 32-48

 

Con đã biết, Thầy ơi! con đã biết

Lời Thầy đây tha thiết vạn tình yêu

Dạy dỗ con chỉ bảo đủ mọi điều

Hãy tỉnh thức! sớm chiều đợi Ngài đến

 

Hãy sẵn sàng, hân hoàn đường về bến

Thắp tâm mình như nến sáng lung linh

Hãy sữa sang chờ đón anh bình minh

Ngài đang đến đem tình yêu thánh hiến

 

Lời Ngài đây cho đời con thăng tiến

Mỗi phút giây làm biến đổi ngàn sao

Con ngẫm nhìn tinh tú ở trên cao

Trong nháy mắt đã lao vào cõi chết

 

Huống chi con là bụi trần bay miết

Giữa dòng đời chảy xiết biết về đâu

Hướng lên cao dâng tiếng kinh nguyện cầu

Lời Ngài đó nhiệm mầu ban sức sống

 

Hãy tỉnh thức! giữa ngàn cơn gió lộng

Tâm an bình, tim mở rộng chờ mong

Ngài sẽ đến, bất ngờ! buổi trời trong

Sẽ ôm con vào lòng trong thương mến.

 

Trầm Hương Thơ

11.08.2013