Trang Thơ Dân Chúa

Hương thơ tình yêu

HƯƠNG THƠ TÌNH CHÚA

Lời đầu ngày con cảm tạ ơn Cha

Hừng đông đến cho hoa đời tươi nở

Tình thương yêu trong tâm Ngài muôn thuở

Cho cánh đồng mầu mỡ thẳm xanh tươi

 

Gió rung rinh ru vạn cánh hoa cười

Chim ca hát danh Người ơn cảm mến

Quyện thành thơ dâng lên như ngọn nến

Hướng lên Ngài đích đến vạn tình thương

 

"Ánh Sáng Ngài" cho vạn vật ân thưởng

Đưa muôn loài chung hưởng ngước lên cao

Cùng tinh tú cất lên vạn lời chào

Quy bước đi tìm vào "đường chân lý"

 

"Đường Ánh Sáng" là "đường chân-thiên-mỹ"

Đường nhân lành đẹp ý Chúa thưởng ban

Đường ngược lại, chỉ là đường dối gian

Đường ngụy tạo, ngược "Lời" ban sự sống

 

Như "Ánh Sáng" làm cho đời tỉnh mộng

Cho vần thơ, cánh hồng tỏa hương kinh

Sáng rực lên dâng trọn cả tâm tình

Lời kinh đầu "bình minh" dâng lên Chúa.

 

Trầm Hương Thơ

10.08.2013