Trang Thơ Dân Chúa

Đêm cực Thánh

 

ĐÊM CỰC THÁNH

 

Belehem đêm nay sao huyền dệu

Vạn cung ru tuyệt diệu quyện hương thanh

Sáng bừng lên tinh tú ở chung quanh

Tiếng thiên thần trong lành muôn nhạc khúc

 

Belehem vang lên lời nguyện chúc

Tầng trời xanh thôi thúc chẳng hề vơi

Điểm bần hèn Đấng Cứu Thế xuống đời

Mang thân phận làm người đêm lạnh giá

 

Ôi! Thiên Tử Ngôi Lời đầy cao cả

Xuống cứu đời vất vả mọi hy sinh

Chỉ vì Yêu Ngài hiến cả thân mình

Khổ vì tình, bởi tình Yêu vô giá

 

Nơi máng lừa, mảnh tã còn lạnh căm

Cọng rơm thừa gom lại để Chúa nằm

Sát mặt đất tối tăm cơ hàn nhất

Từ nơi đây bừng dậy muôn sức bật

 

Chín tầng trời vạn vật phải ngợi khen

Đấng Thiên Tử cứu thế mặc xác hèn

Tám phương trời muôn vua đến thờ kính

Đấng cứu thế làm người Ngài minh định

 

Ngài nhập thể, Thiên Tính tự Ngôi Ba

Là Thiên Tử con một Đức Chúa Cha

Đem bình an đêm nay đến mọi nhà

Đêm huyền nhiệm bao la tràn phước cả.


Thanh Sơn 25.12.2012