Trang Thơ Dân Chúa

Chúc mừng Giáng sinh

 

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

 

VINH Danh Thiên Chúa trên trời

DANH Cha cả sáng người người tôn vinh

THIÊN Thần loan báo cung nghinh

CHÚA Con nay đã hạ sinh thế trần

TRÊN cao Chúa đã không ngần

CÁC nơi hèn mọn hạ thân cứu đời

TẦNG tầng lớp lớp nơi nơi

TRỜI giao hòa đất, người người hoan ca

 

BÌNH yên đến khắp mọi nhà

AN vui tuổi trẻ, người già cùng chung

DƯỚI trần vang vọng khắp cùng

THẾ nhân sắm sửa đón mừng Giáng Sinh

CHO nhau qùa tặng xinh xinh

NGƯỜI ơi! sửa soạn hồn mình ra sao ?

THIỆN tâm Chúa sẽ ngự vào

TÂM hồn thanh tịnh, đón chào CHÚA SINH

 

Thanh Sơn