Trang Thơ Dân Chúa

Noel- Nguyện chúa giáng thế

 

 

NOEL - NGUYỆN CHÚA GIÁNG THẾ

 

NOEL

Cung nghinh đức chúa sắp về trần

Tha thiết xin người độ cứu dân

Nước Chúa muôn nơi đầy mộng tưởng

Dương trần vạn chốn ngập si sân

Cầu mong khắp thế tôn điều thiện

Ước muốn toàn cầu trọng lẽ chân

Ngoại đạo riêng con quỳ trước Chúa

Ơn trời con há dám vong ân.

 

21-12-2012

HUY VỤ

 

XIN HỌA:

 

NGUYỆN CHÚA GIÁNG THẾ

 

Hoan hỉ mừng tôn Chúa giáng trần

An bình ban xuống cứu muôn dân

Dọn lòng nuôi dưỡng đường tâm mến

Sửa dạ khai trừ lối thói sân

Kẻ kẻ đồng lòng thi đức ái

Người người hợp ý góp điều chân

Chúa ơi xin đổi thay dương thế

Xóa hết hiềm thù ,đón phúc ân

 

CAO BỒI GIÀ

21-12-2012

 

HỌA TIẾP:

 

ĐÓN CHÚA GIÁNG TRẦN

 

Khắp chốn tưng bừng cả thế trần

Mong chờ Thánh Chúa của toàn dân

Hướng lên cao thẳm tâm tình mến

Nhìn xuống vực sâu sửa bước chân

Dọn sạch cung lòng, chờ đón Chúa

Tâm hồn thẳng thắn, bạt đường sân

Nhà nhà thắp sáng niềm tin mới

Ngõ ngõ choang đèn nhận Thánh Ân

 

Thanh Sơn

22.12.2012