Trang Thơ Dân Chúa

Mục đồng Betlehem

 

Mục đồng Betlehem

Ta về đồng vắng Betlehem

Giá buốt mùa đông kiếp phận hèn

Mấy đàn chiên nhỏ buồn trốn gió

Vài chú mục đồng mặt lấm lem


Ta về hành hương Bet-le-hem

Hang bò, lừa xưa có gì xem

Máng cỏ Chúa nằm ôi! nghèo qúa

Thiên Tử hạ sinh chốn phận hèn

 

Ta về xứ nhỏ Be-le-hem

Đêm tối cơ hàn phủ kín đen

Xa xa hang đá nơi đồng vắng

Ánh Sáng bừng lên rực ngọn đèn


Ta về xin lửa Bet-le-hem

Thắp cho tim ấm xóa bon chen

Tan đi băng giá trùm nhân loại

Lửa mến Tình Yêu xóa bóng đêm 


Ta về nghe nhạc Bet-le-hem

Thiên Thần hợp xướng hát ca khen

Vinh Danh Thiên Chúa vua trời-đất

Bình an cho kẻ nhận thấp hèn.


Trầm Hương Thơ 20.12.2012