Trang Thơ Dân Chúa

Giáng sinh (2)

Giáng sinh (2)

 
Trời Đông ảm đạm mây sầu
Từng luồng gío bấc thấm sâu da người
Hướng nhìn về phía xa xôi
Hang Bê-lem vẫn sáng ngời hào quang
 
Hai ngàn năm sử rõ ràng :
Chúa sinh trong cảnh cơ hàn khó khăn
Trên không,kìa ! Các Thiên -thần
Ca vang mừng Chúa giáng trần đêm nay :
 
" Đêm rạng rỡ
" Rạng trời mây
" Đêm thánh thiện
" Nhiệm mầu thay !
" Khắp cùng vũ trụ
" Ánh sáng tỏa đầy
" Cao trên đỉnh núi
" Thấp xuống cỏ cây
" Hân hoan tắm gội
" Ơn đức cao dầy
" Lạy mừng Đấng Cứu Rỗi
" Đấng Toàn năng ra đời "
' Vinh danh Thiên Chúa trên trời
' Bình an dưới thế cho người thiện nhân '