Xuân Mậu Tuất, Kể Chuyện Về Loài Chó

1. Con chó trong Thánh Kinh

Hình ảnh con chó được nhắc tới hay xuất hiện nhiều lần trong các câu chuyện hay biến cố của Kinh Thánh.

Cựu…