12/06 Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con

12/06 Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con

Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 5, 14-21

“Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì…

12/06 Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con

12/06 Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con

Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 5, 14-21

“Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì…

11/06 Máu cùng nước chảy ra

11/06 Máu cùng nước chảy ra

Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thánh Tâm Chúa Giê-su

BÀI ĐỌC I: Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9

“Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”.

Trích…

10/06 Không được giết người

10/06 Không được giết người

Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 3, 15 – 4, 1. 3-6

“Thiên Chúa chiếu sáng trong lòng chúng ta, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết…

08/06 Các con là sự sáng thế gian

08/06 Các con là sự sáng thế gian

Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 1, 18-22

“Đức Giêsu không phải vừa ‘Có’ lại vừa ‘Không’, nhưng nơi Người chỉ ‘Có’ mà thôi”.

Trích thư thứ…

07/06 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

07/06 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 1, 1-7

“Thiên Chúa an ủi chúng tôi để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian…

06/06 Này là Mình Ta. Này là Máu Ta

06/06 Này là Mình Ta. Này là Máu Ta

Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên Năm B

Mình Máu Thánh Chúa

BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8

“Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”.

Trích sách Xuất…

05/06 Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

05/06 Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Tb 12, 1. 5-15. 20

“Tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa”.

Trích…

Khách truy cập

Hôm nay:3211
Hôm qua:16231
Tuần này:107462
Tháng này243558
Số Lượt Truy Cập:29843952
Số khách đang Online 332