18/01 Ngày Sabbat làm ra vì loài người

18/01 Ngày Sabbat làm ra vì loài người

Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1-13

“Samuel xức dầu cho Đavít trước mặt các anh em ngài; và Thánh Thần ngự xuống trên ngài”.

Trích…

17/01 Tân lang còn ở với họ

17/01 Tân lang còn ở với họ

Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 15, 16-23

“Vâng lời thì tốt hơn của lễ. Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”.

Trích sách Samuel…

16/01 Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên

16/01 Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên

Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5

“Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và…

14/01 Con Người có quyền tha tội dưới đất

14/01 Con Người có quyền tha tội dưới đất

Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a

“Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các…

13/01 Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch

13/01 Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch

Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 4, 1-11

“Israel thất trận và hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những…

12/01 Ngài chữa nhiều người đau ốm

12/01 Ngài chữa nhiều người đau ốm

Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 1-10. 19-20

“Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong…

10/01 Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng

10/01 Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng

Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 1-8

“Anna buồn sầu, vì Chúa đã để bà phải son sẻ”.

Khởi đầu sách Samuel quyển thứ nhất.

Khi…

Khách truy cập

Hôm nay:7296
Hôm qua:19683
Tuần này:40496
Tháng này282699
Số Lượt Truy Cập:33620116
Số khách đang Online 390