18/04 Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng

18/04 Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng

Thứ Bảy Mùa Phục Sinh Năm chẵn

Bát Nhật

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 13-21

“Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.…

16/04 Đấng Kitô phải chịu thương khó

16/04 Đấng Kitô phải chịu thương khó

Thứ Năm Mùa Phục Sinh Năm chẵn

Bát Nhật

BÀI ĐỌC I: Cv 3, 11-26

“Đấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống…

15/04 Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh

15/04 Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh

Thứ Tư Mùa Phục Sinh Năm chẵn

Bát Nhật

BÀI ĐỌC I: Cv 3, 1-10

“Có cái này tôi cho anh, là nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”.

Trích sách Tông…

14/04 Tại sao bà khóc?

14/04 Tại sao bà khóc?

Thứ Ba Mùa Phục Sinh Năm chẵn

Bát Nhật

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 36-41

“Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức…

12/04 Người phải sống lại từ cõi chết

12/04 Người phải sống lại từ cõi chết

Chúa Nhật Mùa Phục Sinh Năm A

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43

“Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.…

11/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa

11/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa

Thứ Bảy Mùa Chay Năm chẵn
Tuần Thánh

Lễ Vọng Phục Sinh

PHẦN II: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân…

10/04 Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô

10/04 Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô

Thứ Sáu Mùa Chay Năm chẵn
Tuần Thánh

PHẦN THỨ NHẤT: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC I: Is 52, 13-53, 12

„Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta“.

(Bài ca thứ tư…

09/04 Ngài yêu thương họ đến cùng

09/04 Ngài yêu thương họ đến cùng

Thứ Năm Tuần Thánh

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU

BÀI ĐỌC I: Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9

“Chúa đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, và…

Khách truy cập

Hôm nay: 3237

Hôm qua: 9964

Số Lượt Truy Cập: 24828396

Currently are 61 guests and no members online