29/03 Ta là sự sống lại và là sự sống

29/03 Ta là sự sống lại và là sự sống

Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm A

BÀI ĐỌC I: Ed 37, 12-14

“Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây…

28/03 Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?

28/03 Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 11, 18-20

“Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho…

26/03 Nếu chính Ta làm chứng về Mình

26/03 Nếu chính Ta làm chứng về Mình

Thứ Năm Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-14

“Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy,…

25/03 Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai

25/03 Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ

BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14

“Này trinh nữ sẽ thụ thai”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán…

24/03 Tức khắc người ấy được lành bệnh

24/03 Tức khắc người ấy được lành bệnh

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-9. 12

“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả…

23/03 Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi

23/03 Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Is 65, 17-21

“Thiên hạ sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Thiên Chúa…

22/03 Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ

22/03 Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm A

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a

“Đavit được xức dầu làm vua Israel”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Chúa…

21/03 Người thu thuế ra về được khỏi tội

21/03 Người thu thuế ra về được khỏi tội

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Hs 6, 1b-6

“Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Đây Chúa phán: Trong cảnh khốn khổ,…

Khách truy cập

Hôm nay: 3268

Hôm qua: 9964

Số Lượt Truy Cập: 24828427

Currently are 61 guests and no members online