09/03 Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha

09/03 Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Đn 9, 4b-10

“Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”.

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Lạy Chúa là Thiên Chúa…

08/03 Mặt Người chiếu sáng như mặt trời

08/03 Mặt Người chiếu sáng như mặt trời

Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm A

BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4a

“Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”.

Trích sách Sáng Thế.

Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy…

05/03 Ai xin thì sẽ nhận được

05/03 Ai xin thì sẽ nhận được

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Est 14, 1. 3-5. 12-14 (NV 4, 17k. 17lm. 17r-t)

“Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”.

Trích sách…

04/03 Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào

04/03 Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-10

“Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”.

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi…

03/03 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này

03/03 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11

“Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời…

02/03 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn

02/03 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 11-18

“Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói…

29/02 Ta không đến kêu mời người công chính

29/02 Ta không đến kêu mời người công chính

Thứ Bảy Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Is 58, 9b-14

“Ngươi hãy ca tụng Chúa khi ngươi bỏ đường lối của ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Nếu ngươi loại…

Khách truy cập

Hôm nay: 3285

Hôm qua: 9964

Số Lượt Truy Cập: 24828444

Currently are 202 guests and no members online