27/01 Cung cách đón nhận Lời Chúa

27/01/2021 – THỨ TƯ TUẦN 3 TN

Th. An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ

Mc 4,1-20

CUNG CÁCH ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA

“Ai có tai để nghe thì hãy nghe.” (Mc 4,9)

Suy niệm: Lời Chúa…

26/01 Sứ điệp bình an

26/01/2021 – THỨ BA TUẦN 3 TN

Th. Ti-mô-thê và Ti-tô, giám mục

Lc 10,1-9

SỨ ĐIỆP BÌNH AN

“Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: Bình an cho nhà này!” (Lc 10,5)…

25/01 Loan báo Tin Mừng

25/01/2021 – THỨ HAI TUẦN 3 TN

Th. Phao-lô tông đồ trở lại

Mc 16,15-18

LOAN BÁO TIN MỪNG

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài…

24/01 Ưu tiên cho Tin Mừng

24/01/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – B

Mc 1,14-20

ƯU TIÊN CHO TIN MỪNG

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (Mc…

23/01 Đám đông say mê lời

23/01/2021 – THỨ BẢY TUẦN 2 TN

Mc 3,20-21

ĐÁM ĐÔNG SAY MÊ LỜI

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống…

22/01 Chúa muốn

22/01/2021 – THỨ SÁU TUẦN 2 TN

Th. Vinh-sơn, phó tế, tử đạo

Mc 3,13-19

CHÚA “MUỐN”

Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với…

21/01 Tìm đến với Chúa

21/01/2021 – THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo

Mc 3,7-12

TÌM ĐẾN VỚI CHÚA

Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem,… người ta lũ lượt đến với Người. (Mc…

20/01 Làm gì trong ngày Sabbat?

20/01/2021 – THỨ TƯ TUẦN 2 TN

Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

Mc 3,1-6

LÀM GÌ TRONG NGÀY SA-BÁT?

Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ;…

19/01 Cần biết phân định

19/01/2021 – THỨ BA TUẦN 2 TN

Mc 2,23-28

CẦN BIẾT PHÂN ĐỊNH

“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27)

Suy niệm: Ngày…

18/01 Cảm nhận sự khác biệt

18/01/2021 – THỨ HAI TUẦN 2 TN

Bắt đầu tuần lễ cầu nguyện hiệp nhất Ki-tô giáo

Mc 2,18-22

CẢM NHẬN SỰ KHÁC BIỆT

Có người đến hỏi Chúa Giê-su: “Tại sao các môn đệ…

Khách truy cập

Hôm nay:3691
Hôm qua:18471
Tuần này:34365
Tháng này373495
Số Lượt Truy Cập:27746083
Số khách đang Online 515