10/06 Với tất cả tấm lòng thành

10/06/2023 – THỨ BẢY TUẦN 9 TN

Mc 12,38-44

VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH

Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em, bà goá này đã bỏ…

09/06 Thích thú nghe Lời Chúa

09/06/2023 – THỨ SÁU TUẦN 9 TN

Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT

Mc 12,35-37

THÍCH THÚ NGHE LỜI CHÚA

Khi Đức Giê-su rao giảng trong Đền thờ (…), đám người đông đảo nghe…

08/06 Hai chiều của giới răn yêu thương

08/06/2023 – THỨ NĂM TUẦN 9 TN

Mc 12,28b-34

HAI CHIỀU CỦA GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và…

07/06 Ái mộ những sự trên trời

07/06/2023 – THỨ TƯ TUẦN 09 TN

Mc 12,18-27

ÁI MỘ NHỮNG SỰ TRÊN TRỜI

Đức Giê-su nói: “Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn chuyện lấy vợ lấy…

06/06 Bổn phận người Kitô hữu

06/06/2023 – THỨ BA TUẦN 9 TN

Th. Nô-be-tô, giám mục

Mc 12,13-17

BỔN PHẬN NGƯỜI KI-TÔ HỮU

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17a)

Suy niệm:…

05/06 Tá điền trung tín của Chúa

05/06/2023 – THỨ HAI TUẦN 9 TN

Th. Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo

Mc 12,1-12

TÁ ĐIỀN TRUNG TÍN CỦA CHÚA

“Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào…

04/06 Hiệp nhất trong tình yêu

04/06/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 9 TN – A

Chúa Ba Ngôi

Ga 3,16-18

HIỆP NHẤT TRONG TÌNH YÊU

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con…

03/06 Đối thoại trong chân lý

03/06/2023 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN

Th. Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo

Mc 11,27-33

ĐỐI THOẠI TRONG CHÂN LÝ

“Ông lấy quyền gì mà làm điều đó?” (Mc 11,28)…

02/06 Đền thờ tâm hồn

02/06/2023 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN

Th. Mác-xen-li-nô và Phê-rô, tử đạo

Mc 11,11-26

ĐỀN THỜ TÂM HỒN

“Nhà Cha Ta được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc, mà…

01/06 Xin cho tôi được thấy

01/06/2023 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN

Th. Giút-ti-nô, tử đạo

Mc 10,46-52

XIN CHO TÔI ĐƯỢC THẤY

Chúa Giê-su hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Xin cho…

Khách truy cập

Hôm nay:11913
Hôm qua:9453
Tuần này:51964
Tháng này97220
Số Lượt Truy Cập:42868532
Số khách đang Online 224