24/05 Thánh Thần soi sáng thế gian

24/05/2022 – THỨ BA TUẦN 6 PS

Ga 16,5-11

THÁNH THẦN SOI SÁNG THẾ GIAN

“Khi Đấng Phù Trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công…

23/05 Cùng với Thánh Thần

23/05/2022 – THỨ HAI TUẦN 6 PS

Ga 15,26-16,4a

CÙNG VỚI THÁNH THẦN

Đức Giê-su nói: “Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh…

22/05 Bình an đích thực

22/05/2022
CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – C
Ga 14,23-29

 

BÌNH AN ĐÍCH THỰC

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14,27)…

21/05 Chúng ta là nữ khách

21/05/2022 – THỨ BẢY TUẦN 5 PS

Th. Ki-tô-phô-rô Ma-ga-lê-nê và các bạn tử đạo

Ga 15,18-21

CHÚNG TA LÀ LỮ KHÁCH

“Anh em không thuộc về thế gian.” (Ga 15,19)

Suy niệm: Có…

20/05 Được gọi để làm bạn hữu

20/05/2022 – THỨ SÁU TUẦN 5 PS

Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục

Ga 15,12-17

ĐƯỢC GỌI ĐỂ LÀM BẠN HỮU

“Anh em là bạn hữu của Thầy.” (Ga 15,14)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng…

19/05 Hãy ở lại trong tình yêu

19/05/2022 – THỨ NĂM TUẦN 5 PS

Ga 15,9-11

HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU

“Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9)

Suy niệm: Có một thời các bạn trẻ…

18/05 Để làm vinh danh Chúa

18/05/2022 – THỨ TƯ TUẦN 5 PS

Th. Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo

Ga 15,1-8

ĐỂ LÀM VINH DANH CHÚA

“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái…

17/05 Bình an xua tan nỗi sợ

17/05/2022 – THỨ BA TUẦN 5 PS

Ga 14,27-31a

BÌNH AN XUA TAN NỖI SỢ

“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy… Anh em đừng…

16/05 Vâng lời vì yêu mến

16/05/2022 – THỨ HAI TUẦN 5 PS

Ga 14,21-26

VÂNG LỜI VÌ YÊU MẾN

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và…

15/05 Yêu như Thầy đã yêu

15/05/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – C

Ga 13,31-33a.34-35

YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)

Suy niệm:…

Khách truy cập

Hôm nay:6115
Hôm qua:26807
Tuần này:32922
Tháng này399116
Số Lượt Truy Cập:35921080
Số khách đang Online 253