16/06 Được gọi Chúa là Cha

16/06/2022 – THỨ NĂM TUẦN 11 TN

Mt 6,7-15

ĐƯỢC GỌI CHÚA LÀ CHA

“Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ngự trên trời…” (Mt 6,9)

Suy niệm: Tục ngữ…

15/06 Coi chừng bệnh thành tích

15/06/2022 – THỨ TƯ TUẦN 11 TN

Mt 6,1-6.16-18

COI CHỪNG BỆNH THÀNH TÍCH

“Anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.” (Mt 6,1)

Suy niệm: Các tổ…

14/06 Yêu thương không mức độ

14/06/2022 – THỨ BA TUẦN 11 TN

Mt 5,43-48

YÊU THƯƠNG KHÔNG MỨC ĐỘ

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)

Suy niệm: Theo lý…

13/06 Bằng một tình yêu lớn hơn

THỨ HAI TUẦN 11 TN

Mt 5,38-42

 

BẰNG MỘT TÌNH YÊU LỚN HƠN

“Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.” (Mt 5,41)

Suy niệm:…

12/06 Thiên Chúa Ba Ngôi

12/06/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – C

Chúa Ba Ngôi

Ga 16,12-15

THIÊN CHÚA “ĐI RA”

“Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì…

11/06 Rao giảng Nước Trời

11/06/2022 – THỨ BẢY TUẦN 10 TN

Th. Ba-na-ba, tông đồ

Mt 10,6-13

RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông đồ rằng: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời…

10/06 Để kiện toàn lề luật

10/06/2022 – THỨ SÁU TUẦN 10 TN

Mt 5,27-32

ĐỂ KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

“Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một…

09/06 Phải công chính hơn

09/06/2022 – THỨ NĂM TUẦN 10 TN

Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT

Mt 5,20-26

PHẢI CÔNG CHÍNH HƠN

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật cho anh em biết,…

08/06 Phá hủy sáng tạo

08/06/2022 – THỨ TƯ TUẦN 10 TN

Mt 5,17-19

“PHÁ HỦY SÁNG TẠO”

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi…

07/06 Bản chất người môn đệ

07/06/2022 THỨ BA TUẦN 10 TN

Mt 5,13-16

BẢN CHẤT NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em…

Khách truy cập

Hôm nay:16179
Hôm qua:16173
Tuần này:106091
Tháng này516242
Số Lượt Truy Cập:36591219
Số khách đang Online 403