16/05 Vâng lời vì yêu mến

16/05/2022 – THỨ HAI TUẦN 5 PS

Ga 14,21-26

VÂNG LỜI VÌ YÊU MẾN

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và…

15/05 Yêu như Thầy đã yêu

15/05/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – C

Ga 13,31-33a.34-35

YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)

Suy niệm:…

14/05 Vị tông đồ điền vào chỗ trống

14/05/2022 THỨ BẢY TUẦN 4 PS

Th. Mát-thi-a, tông đồ

Ga 15,9-17

VỊ TÔNG ĐỒ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt…

13/05 Đường Ngài con đi

13/05/2022 – THỨ SÁU TUẦN 4 PS

Đức Mẹ Fatima

Ga 14,1-6

ĐƯỜNG NGÀI CON ĐI

Ông Tô-ma nói: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giê-su…

12/05 Không lớn hơn

12/05/2022 – THỨ NĂM TUẦN 4 PS

Th. Nê-rê-ô và A-khi-lê-ô, tử đạo

Ga 13,16-20

KHÔNG LỚN HƠN

“Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà và kẻ được sai đi…

11/05 Ánh sáng đối lại bóng tối

11/05/2022 – THỨ TƯ TUẦN 4 PS

Ga 12,44-50

ÁNH SÁNG ĐỐI LẠI BÓNG TỐI

“Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại…

10/05 Tấm lòng mục tử

10/05/2022 – THỨ BA TUẦN 4 PS

Ga 10,22-30

TẤM LÒNG MỤC TỬ

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi… Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.”…

09/05 Tương quan mục tử với chiên

09/05/2022 – THỨ HAI TUẦN 4 PS

Ga 10,1-10

TƯƠNG QUAN MỤC TỬ VỚI CHIÊN

Đức Giê-su nói: “Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người…

08/05 Là mục tử chính danh

08/04/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – C

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

Ga 10,27-30

LÀ MỤC TỬ CHÍNH DANH

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết…

07/ß5 Lời này chướng tai quá

07/05/2022 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS

Ga 6,51.60-69

“LỜI NÀY CHƯỚNG TAI QUÁ”

Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”…

Khách truy cập

Hôm nay:15835
Hôm qua:16173
Tuần này:105747
Tháng này515898
Số Lượt Truy Cập:36590875
Số khách đang Online 164