26/04 Để mình được cứu

26/04/2022 THỨ BA TUẦN 2 PS

Ga 3,7b-15

ĐỂ MÌNH ĐƯỢC CỨU

“…Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,15)

Suy niệm: Bên trong một ngôi nhà thờ ở Tây…

25/04 Có Chúa cùng hoạt động

25/04/2022 – THỨ HAI TUẦN 2 PS

Th. Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng

Mc 16,15-20

CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG

Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng…

24/04 Liên đới trong tình thương

24/04/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – C

Kính Lòng Chúa Thương Xót

Ga 20,19-31

LIÊN ĐỚI TRONG TÌNH THƯƠNG

“… để anh em tin mà được sống nhờ Danh Người.” (Ga 20,31)…

23/04 Chia sẻ Tin mừng Phục sinh

23/04/2022
THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS
Mc 16,8-15

 

CHIA SẺ TIN MỪNG PHỤC SINH

Ngài khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được…

22/04 Không như một kỷ niệm

22/04/2022 – THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS

Ga 21,1-14

KHÔNG NHƯ MỘT KỶ NIỆM

Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a… Người môn đệ được Đức…

21/04 Cách Chúa gặp ta

21/04/2022 – THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS

Lc 24,35-48

CÁCH CHÚA GẶP TA

“Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và…

20/04 Thêm lửa

20/04/2022 – THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS

Lc 24,13-35

THÊM “LỬA”

Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra…

19/04 Thấy và nhận ra Chúa

19/04/2022 – THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS

Ga 20,11-18

THẤY VÀ NHẬN RA CHÚA

Bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. (Ga 20,14)

Suy niệm:…

18/04 Chứng từ Phục sinh

18/04/2022 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS

Mt 28,8-15

CHỨNG TỪ PHỤC SINH

Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ…

17/04 Từ thấy đến tin

17/04/2022 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C

Mừng Chúa sống lại

Ga 20,1-9

TỪ “THẤY” ĐẾN “TIN”

Ông Si-mon Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che…

Khách truy cập

Hôm nay:15717
Hôm qua:16173
Tuần này:105629
Tháng này515780
Số Lượt Truy Cập:36590757
Số khách đang Online 420